BOWL 30oz 10x9, PORCELAIN BRIGHT WHITE WTI INF-250 INFINITY, 12/CS

BOWL 30oz 10x9, PORCELAIN
BRIGHT WHITE WTI INF-250
INFINITY, 12/CS

Product #: 4059

Description

BOWL 30oz 10x9, PORCELAIN BRIGHT WHITE WTI INF-250 INFINITY, 12/CS